Marcin Dorociński

Anthropoid – แอนโธรพอยด์ ปฏิบัติการพิฆาตนาซี HD ซับไทย (2016)
7.2
SUB/TH

Anthropoid – แอนโธรพอยด์ ปฏิบัติการพิฆาตนาซี HD ซับไทย (2016)

สร้างจากเรื่องจริงที่ไม่ธรรมดาของปฏิบัติการแอนโธรพอยด์ […]